PIIB 2: Efektywna ochrona instalacji i sieci nn, w tym OZE, oraz możliwość ograniczenia strat mocy

10.00 – 11.10 Współczesne bezpieczniki topikowe – typy, charakterystyki, dobór 

oraz korzyści wynikające ze stosowania – Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller

11.10 – 12.15 Rozłączniki bezpiecznikowe w instalacjach nn – Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller

12.15 – 13.45 przerwa na zwiedzanie Targów

13.45 – 15.00 Ograniczniki przepięć – rodzaje, dobór, okresowa kontrola,

                           przykłady najczęściej popełnianych błędów

  Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller

15.00 – 16.00 Kondensatory i urządzenia do kompensacji mocy biernej o wyjątkowych parametrach technicznych
                      - Remigiusz Chmielewski, Jean Mueller