PIIB 11: Dlaczego warto zbadać potencjał możliwości oszczędności energii w budynku mieszkalnym i jak pozyskać środki na późniejszą realizację projektu modernizacji

10.00 – 10.45  Obowiązki spółdzielni mieszkaniowych wynikające z ostatnich zamian

w przepisach  prawnych - dr inż. Jerzy Kwiatkowski:

- nowelizacja dyrektywy EPBD z 30 maja 2018r

zmiana wymagań warunków technicznych od 1 stycznia 2019 i 2021r.

zalecenie KE z dnia 29 lipca 2016r.

10.45 – 11.45  Przegląd energetyczny budynku działaniem koniecznym do pozyskania dotacji

finansowych (unijnych lub krajowych) przeznaczonych na termomodernizację

- dr inż. Paweł Kędzierski:

bilans energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby wspólne

ocena stanu istniejącego i określenie potencjału oszczędności zużycia energii

określenie działań modernizacyjnych i niezbędnych nakładów finansowych

możliwość zastosowania fotowoltaiki, systemów zarządzania energią, odzysku

   ciepła, pomp ciepła

11.45 – 12.15  Preferencyjne finansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków

                        mieszkalnych – Anna Nikodemska-Minota, Marek Szczepański; Alior Bank

12.15 – 13.45  przerwa na zwiedzanie targów

13.45 – 14.30  Przykład głębokiej modernizacji (ciepło, energia elektryczna, OZE) budynku mieszkalnego - mgr inż. Tomasz Kułakowski

14.30 – 15.00  Możliwości finansowania działań termomodernizacyjnych - mgr inż. Olaf Dybiński:

− kredyt z premią termomodernizacyjną

− kredyty preferencyjnie oprocentowane

− świadectwa efektywności energetycznej