PIIB 13: Normy SEP w praktyce projektowo-budowlanej. Stosowanie norm w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. 100 rocznica utworzenia i działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich- -historia i proces tworzenia norm i przepisów.

  9.30 – 10.00 Historia działalności normalizacyjnej SEP. Potrzeby i procesy tworzenia norm i przepisów w SEP. Zakres i kierunki rozwoju. Współpraca z PKN – dr inż. Adam Rynkowski, Przewodniczący Rady Normalizacyjnej SEP

10.00 – 10.15 Wydawnictwa normalizacyjne w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Wydawnictw SEP – mgr Jerzy Szczurowski, Główny Specjalista w Dziale Wydawnictw COSiW SEP

10.15 – 10.45 Podstawowe zagadnienia prawne związane ze stosowaniem Norm w Polsce. Zakresy, symbole, daty obowiązywania – -dr inż. Henryk Boryń, Przewodniczący Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych SEP

10.45 – 11.15 Rodzaje dobrowolnej certyfikacji wyrobów. Omówienie certyfikatów ENEC i ENEC+ dla wyrobów oświetleniowych – mgr inż. Marcin Ocioszyński, dyrektor Biura Badawczego ds. Jakości SEP

11.15 – 11.50 Powszechność stosowania Norm SEP w praktyce projektowo-budowlanej. Normy SEP, aktualizacje i potrzeby zmian: N SEP-E-001; N SEP-E-0002, N SEP-E-004, N SEP-E-007 – dr inż. Henryk Boryń, dr inż. Adam Rynkowski

11.50 – 12.30 DYSKUSJA. Prowadzący: dr inż. Adam Rynkowski i dr inż. Henryk Boryń