PIIB 4: Oświetlenie uliczne w nowoczesnym mieście

9.30 – 10.30 Inwentaryzacja i audyt efektywności energetycznej - formalność czy niezbędne

działanie – dr inż. Wiesława Pabjańczyk, Politechnika Łódzka

10.30  - 11.00 Czy i kiedy lampy solarne mogą być alternatywą dla opraw oświetlenia

                        ulicznego – mgr inż. Michał Klimuk, SOLUMEN

11.00 11.45 Szafa LED warunkiem prawidłowej pracy systemu oświetlenia ulicznego - kompensacja mocy biernej, sterowanie  i inne układy  Janusz Kobylak, RABBIT

11.45 – 12.15 7 lat gwarancji na oprawy oświetlenia drogowego – polskie, unikalne

                        rozwiązania opraw specjalnie dedykowanych do oświetlenia dróg, ulic i

                        parków – Artur Rozmus, LEDOLUX

12.15 – 13.45 przerwa

13.45 – 14.15 Inteligentne rozwiązania oświetlenia drogowego – Piotr Merkel, Reva Siled 

14.15 – 15.10 Bezpieczeństwo fotobiologiczne, norma PN-EN 6241 – uzasadnienie koniecz-

ności spełnienia wymagań i odpowiednie znakowanie produktów

- dr inż. Marek Kurkowski, Politechnika Częstochowska

15.10 – 15. 45 Praktyczne wykorzystanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem

konkretne przykłady realizacji i osiągnięte efekty oszczędności energii

- Edyta Kolendowicz, APANET

16.00 – 16.45 Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i

Miasto 2018 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2018 Roku

 

Wręczenie Specjalnej Nagrody w kategorii najlepsza inwestycja elektromobilna, najlepszy produkt elektromobilny, najlepsza strategia elektromobilna